Program

Program Studiów obejmuje łącznie 180 godzin zajęć dydaktycznych w formie wykładów, konwersatoriów i warsztatów. W skład zakresu tematycznego Studiów wchodzą następujące obszary:
1. Nowoczesne zarządzanie marketingowe
2. Istota marketingu internetowego
3. Strategiczne obszary e-biznesu
4. Społeczno-prawne uwarunkowania marketingu internetowego
5. Seminarium dyplomowe

 

1. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE

Celem tego bloku tematycznego jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem marketingowych we współczesnej gospodarce. Poruszane zagadnienia przedstawiane są w kontekście tradycyjnych oraz internetowych przedsięwzięć (ok. 15% zajęć).

NOWE TECHNOLOGIE A STRATEGIE MARKETINGOWE
dr Jacek Wójcik, Zakład Systemów Zarządzania SGH
Wykład/konwersatorium

STRATEGIA BŁĘKITNEGO OCEANU
dr Tymoteusz Doligalski, Zakład Systemów Zarządzania SGH
Konwersatorium

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W ZARZĄDZANIU FIRMĄ INTERNETOWĄ
dr Remigiusz Orzechowski, Instytut Zarządzania Wartością SGH
Wykład/warsztaty

ZARZĄDZANIE MARKĄ W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE
prof. dr hab. Jacek Kall, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Wykład

 

2. ISTOTA MARKETINGU INTERNETOWEGO

Jest to najważniejszy blok tematyczny. Jego celem jest dostarczenie wiedzy na temat narzędzi marketingu internetowego oraz wyrobienie umiejętności formułowania strategii z tego zakresu (ok. 40% zajęć).

STRONY INTERNETOWE JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE MARKETINGU W INTERNECIE
mgr Artur Maciorowski, konsultant ds. wdrożeń internetowych
Wykład/konwersatorium

STRATEGIE MARKETINGU INTERNETOWEGO
dr Tymoteusz Doligalski, Zakład Wartości Klienta SGH
Wykład/konwersatorium/warsztaty

PLANOWANIE I REALIZACJA KAMPANII REKLAMOWYCH W INTERNECIE
mgr Anna Sakowicz, Mindshare Interaction
wykład/warsztaty

ANALIZA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH W INTERNECIE. NARZĘDZIA I PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY
dr Jacek Wójcik, Zakład Wartości Klienta SGH
Wykład/konwersatorium

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE I ICH WYKORZYSTANIE W MARKETINGU
mgr Dawid Pacha, doktorant, Zakład Wartości Klienta SGH
Konwersatorium/warsztaty

E-MAIL MARKETING
mgr Krzysztof Dębowski, SARE
Wykład/warsztaty

KONKUROWANIE TREŚCIĄ W INTERNECIE (CONTENT MARKETING)
mgr Barbara Stawarz, Innovaweb
Wykład/warsztaty

PRAKTYCZNE ASPEKTY REKLAMY W WYSZUKIWARKACH
mgr Mariusz Gąsiewski, mgr Przemysław Modrzewski, Google Polska
Laboratorium

POZYCJONOWANIE STRON INTERNETOWYCH
mgr Bartosz Berliński, specjalista ds. promocji w wyszukiwarkach
Wykład/laboratorium

WARSZTATY Z FORMUŁOWANIA STRATEGII MARKETINGU INTERNETOWEGO
mgr Marcin Maj, OS3
Warsztaty

 

3. STRATEGICZNE OBSZARY E-BIZNESU

Celem tego bloku tematycznego jest przybliżenie najważniejszych aspektów e-biznesu mających wpływ na realizację strategii marketingu internetowego (ok. 25% zajęć).

MODELE BIZNESOWE W INTERNECIE
mgr Krzysztof Reński, Innovatika
Konwersatorium/warsztaty

BADANIA I PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERAKTYWNYCH ZORIENTOWANYCH NA UŻYTKOWNIKA (USER EXPERIENCE DESIGN)
mgr Wiesław Kotecki, UseLab
Wykład/warsztaty

MARKETING Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MOBILNYCH
mgr Artur Maciorowski, konsultant ds. wdrożeń internetowych
Wykład/warsztaty

MARKETING BEZPOŚREDNI W INTERNECIE Z WYKORZYSTANIEM ANALITYCZNYCH METOD BADANIA PROFILU KLIENTA. SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE
dr Jerzy Surma, Katedra Systemów Zarządzania SGH
Wykład


4. SPOŁECZNO-PRAWNE UWARUNKOWANIA MARKETINGU INTERNETOWEGO

W ramach tego bloku tematycznego przekazywana jest wiedza dotycząca szeroko rozumianych uwarunkowań wywierających wpływ na działania firm w Internecie (ok. 15% zajęć).

GLOBALIZACJA I NOWE TRENDY W ZACHOWANIACH KONSUMENTÓW
prof. dr hab. Bogdan Mróz, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji SGH
Wykład

PRAWNE UWARUNKOWANIA HANDLU ELEKTRONICZNEGO
mgr Roman Bieda, Radca Prawny, Maruta i Wspólnicy Spółka Jawna
Wykłady

 

5. SEMINARIUM DYPLOMOWE

Cykl zajęć poświęconych pisaniu pracy dyplomowej, obejmujący również obrony i prezentacje prac dyplomowych przez studentów (ok. 5% zajęć).

 
Zarejestruj się już teraz, rozpocznij rekrutację on-line.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 608 667 826 lub za pomocą formularza.